Zinātnieka ētikas kodekss

Zinātniskais žurnāls “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” tiek izdots saskaņā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Senātā un Latvijas Zinātnes padomē apstiprinātu Zinātnieka ētikas kodeksu.