LZA Vēstis A Daļas autori

Aīda Rancāne

Dr. biol., Mag. phil. Aīda Rancāne ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Pētnieciskās intereses: maskošanās tradīcijas, iezemiešu reliģijas, mūsdienu garīgums, tradicionālā kultūra. Grāmatas

Vairāk par autoru
Autora publikācijas