LZA Vēstis A Daļas autori

Arnolds Klotiņš

Arnolds Klotiņš — muzikologs, mākslas doktors, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks. Galvenās zinātniskās intereses: Latvijas mūzikas vēsture; folkloras mantojuma vieta mūsdienu

Vairāk par autoru
Autora publikācijas

Arvids Guogis

Arvids Guogis ir profesors Mīkola Rēmera Universitātē (Viļņa, Lietuva), Publiskās pārvaldības fakultātē, Administratīvās pārvaldes institūtā. Zinātniskās intereses: sociālais nodrošinājums, globalizācija un sociālā politika, jaunā publiskā

Vairāk par autoru
Autora publikācijas

Ausma Špona

Dr. habil. paed. Ausma Špona ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore. Pētījumu tematika: vispārīgā pedagoģija, audzināšanas teorija un metodika. Viņa ir piedalījusies

Vairāk par autoru
Autora publikācijas