LZA Vēstis A Daļas autori

Arnolds Klotiņš

Arnolds Klotiņš — muzikologs, mākslas doktors, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks. Galvenās zinātniskās intereses: Latvijas mūzikas vēsture; folkloras mantojuma vieta mūsdienu

Vairāk par autoru
Autora publikācijas

Arvids Guogis

Arvids Guogis ir profesors Mīkola Rēmera Universitātē (Viļņa, Lietuva), Publiskās pārvaldības fakultātē, Administratīvās pārvaldes institūtā. Zinātniskās intereses: sociālais nodrošinājums, globalizācija un sociālā politika, jaunā publiskā

Vairāk par autoru
Autora publikācijas