PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Zinātnieka ētikas kodekss Latvijas Zinātņu akadēmijā: kodeksa tapšana, realizācija un šodienas problēmas

https://doi.org/10.53231/LZAV.23.2.1
Atslēgas vārdi: ētika, godīgums (integritāte), LZA, morāle, tikumiskā audzināšana, zinātnieka ētikas kodekss, zinātniskās ētikas ekspertīze
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā tiek aplūkots Zinātnieka ētikas kodeksa izveidošanas laiks LZA 20. gadsimta
90. gados, kodeksa papildināšana 2017. gadā, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas
Zinātnes padomes (LZA/LZP) Zinātnieka ētikas komisijas nodibināšana, komisijas darbs no 1997. līdz 2020. gadam. Tajā tiek minēti komisijas darba laikā notikušie spilgtākie gadījumi un uzrādītas problēmas zinātniskajā vidē. Tiek dota sabiedriskās dzīves analīze Latvijā, aplūkoti morāles jautājumu risinājumi, raksturots izglītības sistēmas reformu spožums un posts, pievēršot par maz uzmanības audzināšanas un morāles jautājumiem. Rakstā tiek pievērsta uzmanība arī teorētiskajām nostādnēm ētikā, starptautiskajām konferencēm Rīgā, ētikas jautājumu aplūkojums zinātniskos kongresos un zinātnieku paškritika. Nobeiguma daļa veltīta Latvijas zinātnes iekļaušanai Eiropas zinātnes telpā, prasībām attiecībā uz projektu ētiskajām nostādnēm, godīgumu jeb integritāti zinātnē. Autore dalās ar savu — zinātniskās ētikas ekspertes — pieredzi Eiropas Komisijā, vērtējot starptautiskus grantus, un sniedz ieteikumus, kā ētikas jomā uzlabot pieteikumu struktūru. Raksts nav iecerēts kā atskaite par LZA/LZP Ētikas komisijas ilgstošo darbību, bet gan ir veidots kā problēmraksts plašākā dimensijā, iekļaujot jautājumu: kas notiek ar ētiku modernajā sabiedrībā un zinātniskajā vidē.