PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Vijas Strupules monogrāfija “Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros: 16. gadsimts — 18. gadsimta trešais ceturksnis”

Atslēgas vārdi: monogrāfija, arhitektūras vēsture, mākslas vēsture, polihromija
Raksta valoda: latviešu valodā

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts (MVI) 2023. gadā laidis klajā jaunu, apjomīgu Dr. art. Vijas Strupules monogrāfiju “Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros: 16. gadsimts — 18. gadsimta trešais ceturksnis” (408 lpp.), kas iekļaujas MVI iedibinātajā monogrāfiju sērijā “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas” kā VII, jaunākais izdevums. Kopš Dr. art. Vijas Strupules doktora darba aizstāvēšanas (16.09.2016) aizritējuši jau septiņi gadi, kas ļāvuši vēl dziļāk iejusties pētījuma tematikā un būtiski bagātināt pētījumu ar kvalitatīvu, daudzveidīgu, rūpīgi atlasītu un atjauninātu ilustratīvo materiālu — kopskaitā 226 attēliem. Monogrāfijas pamattekstu papildina plašs zinātniskais aparāts: izmantotās literatūras saraksts (izlase), terminu vārdnīca, personu rādītājs, vietu, ēku un adresu rādītājs, attēlu saraksts (latviešu, angļu un vācu valodās), kopsavilkumi (angļu un vācu valodās). Būtiska jaunradīta zinātniskā vērtība ir pielikumiem: Rīgas krāsotāju darbības hronoloģiskajai tabulai, meistara Korda Meijera darbu hronoloģiskajam apskatam.