PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Vēsture un konstitucionālā identitāte

https://doi.org/10.53231/LZAV.23.1.4
Atslēgas vārdi: konstitucionālā identitāte, konstitucionālais patriotisms, Latvijas vēsture
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā analizēta nacionālās vēstures loma konstitucionālās identitātes veidošanā un saglabāšanā. Raksta sākumdaļā autore skaidro jēdzienu “konstitucionālā identitāte” kopsakarā ar jēdzieniem “nacionālā identitāte” un “konstitucionālais patriotisms”. Rakstā izvērsta analīze, kas ir tie pamati, uz kuriem veidojas valsts “konstitucionālā identitāte”, uzsverot valsts valodas un nacionālās vēstures nozīmi. Analizēta sarežģītā situācija Latvijas vēstures pētniecībā, ko lielā mērā vēl joprojām nosaka okupācijas sekas. Nedaudz vairāk nekā simt gadu laikā Latvijas vēsture tikusi pārrakstīta vairākas reizes, un situāciju vēl sarežģītāku padara mūsdienu Krievijas politiskie centieni “pārrakstīt” Baltijas vēsturi. Rakstā uzsvērta nacionālās vēstures fundamentālā loma, lai nāciju vienotu “konstitucionālajā patriotismā” jeb cieņā pret savu valsti un tās Satversmi.