Vēlreiz par Kārli Balodi: vērtējumi enciklopēdiskos izdevumos, pētījumos un datubāzēs

Atslēgas vārdi: Kārlis Balodis, biogrāfija, enciklopēdijas, pētījumi, biogrāfiskās datubāzes, bibliogrāfiskās datubāzes
Raksta valoda: latviešu valodā

2018. gada 14. decembrī Rīgā notika forums “Latvijas valsts, zeme un tauta — atskats pagātnē ar skatu uz nākotni”, kas bija veltīts latviešu ekonomista, statistiķa, demogrāfa, politiķa un teologa, Latvijas Universitātes profesora Kārļa Baloža priekšlasījumam Nacionālajā teātrī 1918. gada 22. decembrī. To organizēja Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Lutera Akadēmiju. Kārlis Balodis bija cilvēks, kura akadēmiskā darbība un idejas guvušas ievērību un īstenotas Vācijā, Krievijā, Palestīnā, viņa darbus lasa arī mūsdienās. Kārļa Baloža popularizētāji pauž uzskatu, ka, veidojot Latvijas nākotni, kas balstīta efektīvā tautsaimniecībā,

Kārļa Baloža idejas joprojām ir izmantojamas. Arī foruma dalībnieki vēlējās, lai Kārļa Baloža zinātniskais mantojums un tā skaidrojums būtu plašāk un ilgāk pieejams, tāpēc tapa ideja par ziņojumu kopuma publikāciju “LZA Vēstu” 2019. gada rudens izlaidumā. Tas būtu veltīts Kārļa Baloža akadēmiskajai runai “Mūžīga miera ideja un pasaules sauszemes izdalīšana tautu starpā”, ko viņš teica Latvijas Augstskolas (Latvijas Universitātes) atklāšanas notikumā 1919. gada 29. septembrī. Tā tapa rakstu kopa par un ap Kārli Balodi, kas publicēta šajā LZA Vēstu izdevumā.

Šajā rakstā apkopotas ziņas par Kārli Balodi un viņa publikācijām, kā arī viņa darba vērtējums un atspoguļojums Latvijā un ārvalstīs izdotajos enciklopēdiskajos izdevumos, zinātniskajos pētījumos un biogrāfiskajās un bibliogrāfiskajās datubāzēs.