PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Valodas ontoloģijas aktualitāte

Atslēgas vārdi: Čārlzs Teilors, valodas filozofija, valodas ontoloģija, realitāte
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksts ir recenzija par 2016. gadā izdoto Čārlza Teilora grāmatu “Valodiskais dzīvnieks. Cilvēka valodiskās spējas pilna aina”. Šajā darbā kanādiešu filozofs pievēršas valodai kā cilvēka un realitātes attiecību artikulācijai, pārlūkojot modernās valodas teorijas un tiecoties
atklāt, kā valodā realitāte ne tikai iegūst savu apzīmējumu, bet arī izsaka sevi.