PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

UNESCO cildina Jāņa Endzelīna 150. gadadienu

Atslēgas vārdi: valodniecība, Jānis Endzelīns, UNESCO 2023. gada svinamo dienu kalendārs
Raksta valoda: latviešu valodā

2022. gada sākumā Latvijas Zinātņu akadēmija saņēma UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas paziņojumu, ka valodnieka Jāņa Endzelīna 150. gadadiena ir iekļauta UNESCO 2023. gada svinamo dienu kalendārā. Raksts stāsta par Jāņa Endzelīna ieguldījumu indoeiropiešu, baltu un latviešu valodniecībā, Latvijas izglītībā un kultūrā.