PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

“Taču naktīs te plosās vētra” Recenzija par Gijoma Pajena sarakstīto Martina Heidegera biogrāfiju

Atslēgas vārdi: Martins Heidegers, 20. gadsimta filozofija, Gijoms Pajens, biogrāfija
Raksta valoda: latviešu valodā

20. gadsimta ietekmīgākais filozofs Martina Heidegers un viņa darbi joprojām piesaista ievērojamu filozofu, vēsturnieku, sociālo un politisko zinātņu speciālistu un daudzu citu jomu pārstāvju uzmanību. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem vairākkārt mēģināts skaidrot filozofa dzīves un darbu, domu un rīcības sadarbību un pretrunas biogrāfiskās apcerēs. Par spīti tam, ka joprojām nav izdoti daudzi ar Heidegera dzīvi, viņa laikmetu un filozofiju saistīti dokumenti un nav sarakstīta aptveroša domātāja biogrāfija, šobrīd ir iespējams daudz detalizētāk un konkrētāk aprakstīt, interpretēt un analizēt Heidegera intelektuālo mantojumu nekā jebkad agrāk. Franču vēsturnieks Gijoms Pajens ir publicējis vācu filozofa biogrāfiju, kura tiecas aptvert Heidegera dzīves vēsturisko fonu un viņa domas attīstību vienotā veselumā. Šī biogrāfija, kura franču valodā tika publicēta jau 2016. gadā, 2022. gadā izdota arī vācu valodā un 2023. gadā nāks klajā angļu valodā, izraisījusi ievērību 20. gadsimta vēstures un filozofijas ekspertu lokā un arī plaši ārpus šī šaurākā loka. Pajena sarakstītā biogrāfija ir vēl viens mēģinājums uzlūkot Heidegera dzīvi, viņa
attiecības ar 20. gadsimta politisko vēsturi, sabiedrību un līdzcilvēkiem sine ira et studio. Vai Pajenam tas izdevies, un vai tas vispār var izdoties? Recenzija par viņa grāmatu ieskicē atbildes uz šiem jautājumiem.