PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Sociālie uzņēmumi — gudrs, bet pagaidām nenovērtēts risinājums krīzes situāciju pārvarēšanai

https://doi.org/10.53231/LZAV.21.3.5
Atslēgas vārdi: krīzes risinājums, sociālais uzņēmums, sociālā uzņēmējdarbība, sociālā ietekme, atbalsta mehānismi, Latvija
Raksta valoda: angļu valodā

Veiksmīgi apvienojot sociālos un biznesa mērķus, sociālie uzņēmumi sevi pierādījuši kā vērtīgus spēlētājus valstu ekonomikā globālā mērogā, tai skaitā arī Latvijā. Sociālā uzņēmējdarbība nav vienkārša — sociālie uzņēmēji pastāvīgi saskaras ar daudziem izaicinājumiem, un tas nereti pasliktina to pozīciju, salīdzinot ar komerciālajiem uzņēmumiem. Krīžu un pandēmiju gadījumos, piemēram, Covid-19 situācijā, daži sociālie uzņēmumi spēja pielietot inovācijas un veiksmīgi adaptēties, bet citi piedzīvoja nenoteiktību un grūtības nodrošināt uzņēmuma dzīvotspēju. Sociālie uzņēmumi ir vairāk neaizsargāti nekā jebkad. Tomēr tie darbojas kā nenovērtējami pakalpojumu un tik ļoti nepieciešamās palīdzības sniedzēji sociālā riska grupām. Ņemot vērā dubulto pienesumu, ko tie spēj sniegt, sociālie uzņēmumi ir pelnījuši ievērojami lielāku atbalstu no valsts puses nekā komerciālie uzņēmumi. Neraugoties uz sociālo uzņēmumu nozīmīgo potenciālu Covid-19 radīto izaicinājumu mazināšanā sabiedrībā, Latvijā pagaidām sociālie uzņēmumi ir nenovērtēti. Valsts mērogā vajag atkārtoti izvērtēt nepieciešamību ieviest vairāk pilnveidotas, plašākas atbalsta sistēmas sociālās uzņēmējdarbības sektoram, kas garantētu augstu atdevi, veidojot fiziski un garīgi veselīgāku, kā arī ekonomiski spēcīgāku sabiedrību.