PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Simons Daukants un Garlībs Merķelis — tautiskās kustības priekšgājēji Baltijas valstīs un viņu sakari

https://doi.org/10.53231/LZAV.23.1.2
Atslēgas vārdi: nacionālā atmoda, lietuviešu un latviešu attiecības, ideoloģiskā ietekme
Raksta valoda: angļu valodā

Simons Daukants (1793–1864) un Garlībs Merķelis (1769–1850) ir labi pazīstami nacionālās atmodas kustības iedvesmotāji un ideologi, Daukants — lietuviešu, bet Merķelis — latviešu. Viņi abi bija literāti — Daukants un Merķelis rakstīja vēsturiski filozofiskus sacerējumus par lietuviešu un latviešu etnogrāfijas un vēstures jautājumiem. Daukants un Merķelis bija laikabiedri, aptuveni desmit gadus dzīvoja un strādāja ģeogrāfiski tuvu viens otram (Rīgā vai netālu no tās), taču personiski tikušies nebija. Daukanta personīgajā bibliotēkā bija nozīmīgākie Merkeļa darbi: Die Vorzeit Lieflands (“Vidzemes senatne”) un Die Letten, vorzüglich in Liefland, am Ende des philosophischen Jahrhunderts (“Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās”). Šo grāmatu ietekme Daukanta darbos ir viegli izsekojama. Aprakstot lietuviešu seno reliģiju, tās garīdznieku lomu un politiskās sabiedrības principus, Daukants izmantoja Merkeļa darbus.