PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

SĒLIJAS HERALDISKĀ IDENTITĀTE — STALTBRIEDIS

https://doi.org/10.53231/LZAV.23.2.3
Atslēgas vārdi: Sēlija, ģerbonis, heraldika, latviešu vēsturiskā zeme
Raksta valoda: latviešu valodā

Normatīvajā regulējumā nostiprinot Sēliju kā piekto latviešu vēsturisko zemi, radās
nepieciešamība izveidot arī Sēlijas ģerboni, kas līdzās Kurzemei, Vidzemei, Zemgalei un Latgalei, veidotu vienotu latviešu vēsturisko zemju heraldisko ansambli. Rakstā sniegts ieskats latviešu vēsturiskās zemes Sēlijas ģerboņa izstrādes procesā — kā vēsturiski veidojies ģerbonī attēlotais simbols, kāds normatīvais regulējums ir ģerboņa izveides pamatā, un kādi kritēriji bija nepieciešami, lai izvēlētos sēļu jauno heraldisko identitāti.