Scientisms: jēdziena lietojums un tā transformācijas

Atslēgas vārdi: scientisms, zinātne, filozofija
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksta mērķis ir aplūkot scientisma jēdziena transformācijas un tā nozīmi (vai drīzāk — nozīmes) mūsdienās. Darbā veikti vairāki nošķīrumi, lai klasificētu un paskaidrotu veidus, kādos scientisma jēdziens lietots pētnieku un intelektuāļu diskusijās, paralēli veicot vispārīgu vēsturisku ieskatu. Tādējādi raksts nodrošina konceptuālo pamatu skaidrākām un strukturētākām diskusijām par scientismu — zinātnes lomas absolutizēšanu — Latvijas akadēmiskajā vidē.