PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Satversmes simtgade un Latvijas valsts

https://doi.org/10.53231/LZAV.22.4.2
Atslēgas vārdi: Satversme, konstitucionālās tiesības, valsts mērķi, labklājība un kultūra, pilsoņpratība
Raksta valoda: latviešu valodā

Satversme ir viena no vecākajām spēkā esošajām konstitūcijām Eiropā. Satversmes vecums un tās unikālā vēsture padara Latvijas valsts iekārtu interesantu izpētei salīdzinošajās konstitucionālajās tiesībās.
Satversme prasa valstij veicināt kopējo sabiedrības labklājību, īpaši sekmējot kultūru,
jaunradi un radošumu. Latvijas valsts galvenā jēga ir tautas kultūras attīstība. To var nodrošināt tikai demokrātiska valsts iekārta, kas garantē cilvēka pamattiesības, likuma varu
un personas brīvību.
Satversmes simtgades svinības deva iespēju sekmēt sabiedrības pilsoņpratību, vairojot sabiedrībā zināšanas par Satversmi un attīstot demokrātiskās līdzdalības prasmes. Pilsoņpratība ir nepieciešama Satversmes un Latvijas demokrātiskās valsts iekārtas ilgtspējai, jo tikai zinoši pilsoņi spēj aizstāvēt savas pamattiesības un piedalīties valsts pārvaldīšanā.