PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Salauztā vijole: sestā Latvijas okupācijas vēstures grāmata

Atslēgas vārdi: Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas okupācija, deportācijas, trimda
Raksta valoda: latviešu valodā

Latvijas Okupācijas muzejs izdevis sesto, uzlaboto un papildināto grāmatu “Latvija komunistiskās Padomju savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varā 1940–1991.” Grāmata ir pētījumos un vēsturnieku atziņās balstīts publiski izglītojošs Latvijas okupācijas stāsts par abu okupācijas varu noziegumiem pret Latvijas valsti, tautu un zemi. Grāmata īpaši nozīmīga šobrīd, kad varam novilkt paralēles starp Latvijas okupāciju 1940. gadā un Ukrainas karu pret iebrucējiem.