PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Sabiedrības attieksme pret enerģētisko drošību Lietuvā

Atslēgas vārdi: enerģētiskā drošība, sabiedrības priekšstats, cena, piegāžu drošums
Raksta valoda: angļu valodā

Raksta nozīme izriet no tā mērķa — atklāt sabiedrības attieksmi pret svarīgākajiem enerģētiskās drošības aspektiem un salīdzināt 2017. un 2013. gada datus. Lai parādītu sabiedrības attieksmi pret enerģētisko drošību un tās galvenajiem aspektiem, izmantoti 2017. un 2013. gadā veikto empīrisko sabiedrības aptauju rezultāti. Var izcelt trīs galvenās tendences: kopš 2013. gada sabiedrība ir labāk informēta un kļuvusi kritiskāka un vienlaikus arī atsaucīgāka. Tā rezultātā seši aptaujā iekļautie aspekti ir mainījuši nozīmīgumu kopējā svarīgāko enerģētiskās drošības aspektu hierarhijā (triju aspektu nozīme ir paaugstinājusies, triju — pazeminājusies).