PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Reformācijas mantojuma potenciāls Rietumu civilizācijas atjaunošanai

Atslēgas vārdi: Reformācija, baznīca, kristietība, Rietumu civilizācija, civilizāciju sadursme
Raksta valoda: latviešu valodā

Reliģija, pēc civilizācijas teorijas pētnieku domām, ir kā tās radītās civilizācijas galvenais elements. Kristietība ir devusi fundamentālu pienesumu Rietumu civilizācijas attīstībā. Reformācija, pateicoties M. Lutera teoloģiskajai kreativitātei, atjaunoja baznīcu, kas spēja pozitīvi ietekmēt arī Rietumu civilizāciju kopumā. Lai arī civilizācijas teorija paredz Rietumu civilizācijas norietu, tai, radoši izmantojot Reformācijas mantojuma potenciālu, nav jāiet bojā, bet jāatjaunojas garīgi.