PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Recenzija par jauno publikāciju “Atmiņu mantojums paaudzēs: dzīvesstāstu perspektīva”

Atslēgas vārdi: paaudzes, atmiņu pārnese, dzīvesstāsti
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksta autore vērtē 2022. gadā izdoto Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta kolektīvo monogrāfiju “Atmiņu mantojums paaudzēs: dzīvesstāstu perspektīva”. Šī monogrāfija 20. gadsimta latviešu dzīvesstāstu bagāto klāstu pirmoreiz apskata paaudžu perspektīvā, izmantojot gan horizontālo (paaudžu robežās), gan vertikālo (paaudžu pēctecības) skatījumu. Raksta autore ir akcentējusi katra autora devumu dzīvesstāstu pētījumu paplašināšanā.