PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Radzobe. Čaks. Laiks

Atslēgas vārdi: Silvija Radzobe, Aleksandrs Čaks, Latvijas sociāldemokrātu partija, latviešu strēlnieki, dzeja, poēmas
Raksta valoda: latviešu valodā

Pērnā gada nogalē apgāds “Zinātne” laida klajā pazīstamās teātra pētnieces, profesores, LZA korespondētājlocekles Silvijas Radzobes (1950 -2020) pētījumu “Čaks un laiks”. Darbs dienasgaismu ieraudzīja, pateicoties autores meitas apņēmībai saglabāt mammas veikumu nākamībai. Kā ievadā raksta Zane Radzobe (1984): “Mamma mūžībā tika aizsaukta 2020. gadā, ļoti strauji un negaidīti. Neilgajā slimības periodā viņa nespēja strādāt, bet paspēja parūpēties par to, kas viņai dzīvē bija svarīgākais — mani, Kuivižiem un Čaku. Šī grāmata ir tapusi tāpēc, ka es viņai apsolīju, ka manuskripts tiks pabeigts un izdots, turklāt tapusi samērā ātri — tāpēc, ka mamma ilgstoši sadarbojās ar izdevniecību “Zinātne”, kuras redakcijai, zinu, šis arī ir mīlestības darbs.”