PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Radošās industrijas pētniecība un politika Latvijā

Atslēgas vārdi: radošā industrija, radošās industrijas pētniecība, radošās industrijas politika, radošās pilsētas
Raksta valoda: latviešu valodā

Radošās industrijas pētniecības un politikas Latvijā izvērtējums ir daļa no plašāka mākslas un kultūras sociāli ekonomiskās ietekmes pētījuma, kurš tiek īstenots Latvijas Mākslas akadēmijā. Radošās industrijas jēdziens Latvijā intensīvi tiek pieminēts jau vairāk kā divpadsmit gadus. Tēmai ir pievērsušies pētnieki fundamentālo un lietišķo pētījumu ietvaros. Šajā laikā par radošo industriju ir uzkrāts ievērojams publikāciju, pētījumu un politikas dokumentu apjoms. Tomēr trūkst pētniecības apkopojoša pārskata, kurš ļautu izdarīt secinājumus par to, kādas pieejas ir pārsvarā Latvijā veiktajos radošās industrijas pētījumos un kādu iespaidu pētniecības pieeju izvēle ir atstājusi uz Latvijas radošās industrijas politiku. Pētniecības pieeju aspektā radošās industrijas vēstures izpēte skarta tikai daļēji, tikai norādot pētniecības metodoloģiju un izmantotos analīzes rīkus esošajos pētījumos. Radošās industrijas pētniecībā parasti izmanto no ekonomikas vai citām nozarēm pārņemtas pētniecības metodes, tomēr tās ir nepieciešams pielāgot tieši nozares īpatnībai. Ir nepieciešams kritiski izvērtēt, vai līdz šim izmantotās pētniecības pieejas atklāj pilnībā situāciju radošajā industrijā un var kalpot par pamatu turpmākai radošās industrijas politikas vadīšanai un nākotnes procesu pilnveidošanai.