PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Publikāciju sērija “Vēstures Avoti”

Atslēgas vārdi: arhīva dokumentu publikācijas, arheogrāfija
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksts veltīts Latvijas Nacionālā arhīva žurnāla “Latvijas Arhīvi” iedibinātajai dokumentu publikāciju sērijai “Vēstures avoti”. Sērijā iznākušas 12 daļas, kurās publicētie dokumenti kopumā aptver laiku no viduslaikiem līdz 20. gadsimta starpkaru periodam. Dokumentu publikācijas veltītas konkrētiem notikumiem, personām vai procesiem vēsturē. Dokumenti publicēti oriģinālvalodā un tulkojumā latviešu valodā, ja tā nav oriģinālā valoda. Dokumentiem pievienoti sastādītāju komentāri ar specifisku terminu skaidrojumiem un papildu faktiem par notikumiem un personām. Tādējādi sabiedrībai kļūst pieejami ne tikai dokumenti, bet arī vērtīgs skaidrojošais materiāls, kas ļauj izprast dokumenta rašanās apstākļus.