PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Menu

Profesores Ilgas Apines piemiņai (13.03.1928–01.06.2019)

Atslēgas vārdi: vēsture, historiogrāfija, sociāldemokrātija, etnopolitika, etniskās minoritātes
Raksta valoda: latviešu valodā

Šajā rakstā īsi parādīts profesores Ilgas Apines ieguldījums vairākās zinātnes nozarēs — vēsturē un historiogrāfijā, etniskās psiholoģijas teorijā, kulturoloģijā, sociālajā antropoloģijā, politikas zinātnē. Profesores daudzu gadu zinātniskajā darbā bija raksturīga iekšējā sakarība starp Latvijas sociāldemokrātijas un sabiedrības etniskās daudzveidības pētījumiem. Rakstā apkopoti daudzu zinātnieku, augstskolu pasniedzēju, žurnālistu, sabiedrisko darbinieku izteikumi par Ilgas Apines profesionālajām un cilvēciskajām īpašībām.