PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Pārrunātā kultūrvide

Atslēgas vārdi: kultūrvide, ilgtspējīga attīstība
Raksta valoda: angļu valodā

Maģistra programma kultūrvides studijās (KUOMA) Ivaskiles Universitātes Mūzikas, mākslas un kultūras studiju katedrā ir inovācija izglītībā, kas veidota uz “kultūrvides” pamata kā koncepts un ietvars (kā organizācijas koncepts) un kā esošā stāvokļa analīze kultūrvides jomā.

Raksts pievēršas dažiem pētījumu izejas punktiem un pamatojumiem kultūrvides pētījumu maģistra programmas ietvaros, kā arī izklāsta mācīšanas un pētījumu praksi, izmantojot divu gadījumu piemērus. Metesvāras projekts tika radīts, lai attīstītu  multidisciplināru un interdisciplināru pedagoģiju universitātes vidē, izmantojot iespējas, ko sniedz uz parādībām balstītas, praktiskas, multidisciplināras ekspertīzes mācīšanās. Projekts konkretizēja kultūrvides ekspertīzes plašumu un jēdziena “kultūrvide” dinamisko lietošanu. Ilgtspējīgi pieaugošā tūrisma (MAMOMI) konsorcija projekta multidisciplinārā metrika pēta kultūras ilgtspējības un kultūrvides savienojumu iespējas, izmantojot gadījumu pētniecību.

Nozīmīgākais raksta veikums ir kultūrvides un ilgtspējīgas attīstības atainojums. Raksta īpašais mērķis ir izcelt kultūras nozīmi diskursā, kas saistīts ar ilgtspējīgu attīstību. Šādi konceptualizētu, “kultūrvidi” var skatīt — līdzīgi kā kultūras jēdzienu plašākā nozīmē — kā elastīgu un daudzšķautņainu ietvaru, kas pieļauj līdztiesīgu mijiedarbību starp dažādām vadības jomām, akadēmisko diskursu un dažādiem  sociālajiem aģentiem.