PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Par lībiešu krastu Kurzemē: atskats laikā

https://doi.org/10.53231/LZAV.23.1.5
Atslēgas vārdi: lībieši Latvijā, lībiešu politika, notikumi, mantojums, kultūrvēsturiskā teritorija “Lībiešu krasts”
Raksta valoda: latviešu valodā

Lībieši ir sena tautība Latvijas teritorijā ar jau simtiem gadu ilgu vēsturi. Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas laikā 1991. gadā lībieši tika atzīti par otro pamattautību, blakus latviešiem. Tas tika nostiprināts ar Latvijas Republikas likumu, un turpmākajos gados likti pamati valsts lībiešu politikas veidošanai. 1991. gadā tika izveidota kultūrvēsturiskā aizsargājamā teritorija “Lībiešu krasts” (lībiešu valodā — “Līvōd rānda”), kas tagad ieguvusi simbolisku nozīmi. Rakstā apkopoti zināmie fakti un notikumi, tas ir domāts kā atgādinājums tagad dzīvojošajām paaudzēm, kuru ziņā ir jaunās lībiešu politikas veidošana 21. gadsimtam.