PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

PAR KULTŪRAS MANTOJUMA KOPIENĀM

Atslēgas vārdi: kultūras mantojums, kultūras mantojuma saglabāšana, kultūras mantojuma kopienas, attieksme pret kultūru
Raksta valoda: latviešu valodā

Latvijas Kultūras akadēmijas veiktais pētniecības projekts, kas dienasgaismu ieraudzījis Jāņa Rozes apgādā pērn izdotajā kolektīvajā monogrāfijā “Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi” Rūtas Muktupāvelas, Andas Laķes un Baibas Tjarves zinātniskajā redakcijā, ir nozīmīgs četros veidos. Pirmkārt, tas iedod teorētisko bāzi interesentiem par nemateriālo kultūras mantojumu, kultūras kopienām un mantojuma pārvaldību. Otrkārt, tas atspoguļo Latvijas iedzīvotāju tā brīža viedokli un attieksmi pret kultūras mantojumu. Treškārt, apraksta, ar ko esam bagāti nemateriālajā kultūrā. Ceturtkārt, iezīmē nākotnes izaicinājumus un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un jaunrades iespējas. Savāktie dati vēlreiz apliecina — viss atkarīgs no cilvēkiem un to darbiem.