PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Par folkloras interpretācijas estētiskajiem rezultātiem

Atslēgas vārdi: tautasdziesma, profesionālā mūzika, folkloras pārveide, stils
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā aplūkota folkloras pārveide latviešu komponistu jaunradē dažādos laikposmos. Mēģināts noteikt, kā pārtop tautas mūzikas saturs atkarībā no laikmeta mūzikas stila un komponista individualitātes. Tiek analizēta folkloras pārtveres satura lielā daudzveidība latviešu profesionālajā mūzikā no tās sākumiem līdz 20. gadsimta beigām.