PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Par Aijas Jansones “Tautastērpa komplektēšanas pamatiem” un to kontekstu domājot

Atslēgas vārdi: tautastērps, apģērba vēsture, Latvija, Dziesmu un deju svētki
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā mākslas zinātniece Ieva Pīgozne iepazīstina ar 2021. gada vasarā klajā nākušo etnoloģes, latviešu apģērba vēstures pētnieces Aijas Jansones sastādīto praktisko ieteikumu krājumu “Tautastērpa komplektēšanas pamati”, kurā plašam interesentu lokam pieejamā formā skaidroti latviešu tautastērpa komplektēšanas praktiskie pamatprincipi un sniegtas norādes un ieteikumi tā izgatavošanā un valkāšanā. Šāda izdevuma nepieciešamību ir veicinājušas gan Dziesmu un deju svētku kustības vajadzības, gan arvien lielā Latvijas sabiedrības interese par tautastērpu un apģērba vēsturi. Rakstā autore norāda uz apģērba vēstures pētniecības mērķiem un to sasniegšanai nepieciešamajām amata prasmēm, kas aptver ne tikai zinātniski teorētisko lauku, bet arī praktiskos aspektus — iemaņas rokdarbos un apģērba izgatavošanā —, lai spētu veikt sarežģīto tradīciju šķetināšanas un korektas saglabāšanas darbu latviešu apģērba vēstures pētniecībā.