PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

No gruzīnu–latviešu zinātniskās sadarbības vēstures: Georgijs Ahvlediani un Jānis Endzelīns

https://doi.org/10.53231/LZAV.23.1.3
Atslēgas vārdi: Georgijs Ahvlediani, Jānis Endzelīns, Gruzija, Latvija, valodniecība
Raksta valoda: angļu valodā

kadēmiķis Georgijs Ahvlediani (1887–1973) bija izcils gruzīnu zinātnieks, kurš darbojās vairākās valodniecības nozarēs. Viņa spalvai pieder nozīmīgi pētījumi vispārējā valodniecībā, vispārīgajā un eksperimentālajā fonētikā, logopēdijā, indoeiropiešu un kartvelu valodās. Būdams cilvēks ar plašām sociālajām interesēm, viņš aktīvi piedalījās Ivana Džavahišvili Tbilisi Valsts universitātes dibināšanā. Gruzijā ar viņa aktīvu līdzdalību tikuši izveidoti arī vairāki pedagoģiskie institūti. Viņam bija intensīva zinātniskā sadarbība un draudzīgas attiecības ar
ievērojamo latviešu valodnieku akadēmiķi Jāni Endzelīnu (1873–1961). To skaidri parāda abu akadēmiķu sarakste. Jāņa Endzelīna piecas vēstules, kas savulaik nosūtītas Georgijam
Ahvlediani, glabājas Ivana Džavahišvili Tbilisi Valsts universitātes muzejā.