PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Nepilna darba laika nodarbinātības noteicošie faktori: Lietuvas pieredze citu ES valstu kontekstā

Atslēgas vārdi: nepilna darba laika nodarbinātība, darba laiks, piespiedu nepilna darba laika nodarbinātība
Raksta valoda: angļu valodā

Nepilna darba laika nodarbinātība ir visplašāk izmantotais un viselastīgākais nodarbinātības veids daudzās pasaules valstīs. Saskaņā ar Eurostat datiem, Eiropā arvien vairāk cilvēku strādā nepilna laika darbu. Tomēr starp Eiropas Savienības (ES) valstīm pastāvošās lielas atšķirības rada jautājumu: kāpēc dažās ES valstīs nepilna laika darbs ir ceturtā daļa no kopējā nodarbinātības apjoma (piem., Austrijā), savukārt citās tas ir tikai daži procenti (piem., Bulgārijā). Rakstā analizēti faktori, kas veicina cilvēku iesaistīšanos nepilna laika darbā, tā priekšrocības un trūkumi, kā arī nepilna darba laika nodarbinātības jautājumi Lietuvā citu ES valstu kontekstā. Īpašs uzsvars ir uz piespiedu nepilna laika nodarbinātību gan Lietuvā, gan ES valstīs, kā arī uz darba samaksas ietekmi.