PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Migrācija un darba tirgus integrācija trešo valstu pilsoņiem: Lietuvas gadījums

Atslēgas vārdi: imigrācija, trešo valstu pilsoņi, migrācijas politika, darba tirgus, Lietuva
Raksta valoda: angļu valodā

Migrācijas procesi arvien vairāk ietekmē valstu ekonomisko un sociālo attīstību visā pasaulē. Tā kā daudzās Eiropas Savienības (ES) valstīs vērojams prasmīga darbspēka trūkums, ārpus ES pilsoņi, citiem vārdiem, trešo valstu pilsoņi (TVP) arvien vairāk ierodas ES valstīs, lai tur dzīvotu un strādātu. Tas izvirza jaunus izaicinājumus ES dalībvalstīm un to ekonomiskajām un sociālajām sistēmām. Daudzus gadu desmitus Lietuvā nav notikusi gandrīz nekāda imigrācija, un valstī nav izstrādāta imigrācijas politika, taču pēc valsts ekonomikas stabilizēšanās, beidzoties 2008.–2009. gada krīzei, imigrācija Lietuvā, sākot ar 2011. gadu, pieauga — sevišķi saistībā ar trešo valstu pilsoņu ieceļošanu. Mūsdienās Lietuva ir viena no Eiropas valstīm ar vienmērīgi augošu imigrantu plūsmu no trešajām valstīm. Rakstā analizēta darba migrācijas politika no trešajām valstīm Lietuvā, kā arī izaicinājumi, kas saistīti ar nodarbinātību un TVP sociālo aizsardzību. Analīze ir parādījusi, ka TVP migranti kopš 2015. gada ieguvuši arvien lielāku nozīmību Lietuvas darba tirgū, lai gan viņu relatīvais īpatsvars joprojām ir ļoti zems. Augošais TVP migrantu skaits Lietuvas darba tirgū izraisījis nepieciešamību lielāku uzmanību pievērst viņu tiesību un garantiju aizsardzībai, kā arī migrantu integrācijas iespējām Lietuvas sabiedrībā. Joprojām notiek daudz pārkāpumu no darba devēju puses: migrantiem nosaka zemāku atalgojumu par darbu, viņiem piedāvā strādāt garākas darba stundas, nekā noteikts Darba kodeksā, un ir trūkumi imigrantu darba apstākļu nodrošināšanā. Tomēr šādu incident skaits Lietuvā samazinās.