PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Mālpils muižas parks no 18. gadsimta līdz mūsdienām

Atslēgas vārdi: Latvijas arhitektūras un dārzu mākslas vēsture, vēsturiskie dārzi un parki, parku arhitektūras formas, lauku kultūrvēsturiskās vides izpēte
Raksta valoda: latviešu valodā

Pēdējos gados aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta Latvijas vēsturisko parku un dārzu izpētei, saglabāšanas un rekonstrukcijas jautājumiem. Vesela virkne no tiem ir plaši pazīstami, lielā mērā saglabājuši savu plānojuma struktūru un daļēji arī mazās arhitektūras formas — parku būves. Citi pamesti novārtā un pamazām izzūd, neapzinoties to kultūrvēsturisko vērtību. Šī raksta mērķis ir pievērst uzmanību vienam no Vidzemes muižu parkiem, kas laika gaitā palicis pienācīgi nenovērtēts.