PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Lejaskurzemes valoda un laiks

Atslēgas vārdi: Lejaskurzeme, vidus dialekts, kursiskās izloksnes, fonētika, gramatika, leksika
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksts ir recenzija par Ievas Ozolas un Lienes Markus-Narvilas monogrāfiju “Valoda. Laiks. Lejaskurzeme”, kas izdota 2022. gada vasaras sākumā, sadarbojoties Liepājas Universitātes un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta zinātniekiem. Monogrāfija ir valodnieciski un kultūrvēsturiski nozīmīgs pētījums, kas veltīts latviešu dialektoloģijai — Kurzemes dienvidrietumu apgabalā runāto vidus dialekta kursisko izlokšņu fonētikas, gramatikas un leksikas aprakstam.