PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Latvijas uzplaukuma atslēga

Atslēgas vārdi: Latvijas uzplaukuma atslēga, demokrātija, attīstības problēmas (izaicinājumi), pārpasaulīga palīdzība
Raksta valoda: latviešu valodā

Uzruna ekumēniskajā dievkalpojumā Sv. Jēkaba katedrālē 2019. gada 4. maijā

Runā Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs atzīst, ka neatkarības atgūšana pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu beigās, kura vainagojās ar brīvību no ārējiem spaidiem, deva cilvēkiem cerību, ka sāksies straujš Latvijas uzplaukums. Tomēr izrādījās, ka ar ārējo brīvību vien nepietiek. 29 gadu laikā arvien jauni politiskie spēki nākuši pie varas un centušies iestūrēt Latviju ātra uzplaukuma ūdeņos, bet ir izrādījies, ka tas nav tik vienkārši. Tāpēc sabiedrībā kādreizējo entuziasmu nomākušas ikdienišķas, sadzīviskas rūpes un vilšanās. Kas ir vajadzīgs, lai cilvēku sirdīs mājojošās ilgas pēc pilnvērtīgas dzīves varētu piepildīties, kur ir atrodama Latvijas ilgtermiņa attīstības, Latvijas uzplaukuma atslēga? Arhibīskapa atbilde uz šiem jautājumiem ir — šī atslēga ietver sevī divus aspektus. Pirmais — tie ir pūliņi, lai attīrītu individuālo un sabiedrisko dzīvi no sārņiem. Otrais — kādas pārpasaulīgas palīdzības, spēka ienākšana šajos pūliņos, kas padara tos auglīgus un aizdedzina cilvēku sirdis ar entuziasmu, dod spēku, degsmi un izturību.