PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija un stratēģiskā komunikācija Covid‑ 19 krīzes ēnā

Atslēgas vārdi: ilgtermiņa attīstības stratēģija, stratēģiskā komunikācija, Covid-19
Raksta valoda: latviešu valodā

Ilgtermiņa stratēģijas jautājums parasti īpaši aktuāls kļūst krīzes situācijās, un tā tas ir arī šobrīd, kad ierasto lietu kārtību gan pasaulē, gan arī Latvijā ir sašūpojusi Covid‑19 pandēmija. Pēc Latvijas kļūšanas par ES (Eiropas Savienība) un NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) dalībvalsti ilgtermiņa stratēģijas kontekstā ir iestājies atslābums, kas negatīvi ietekmē valsts attīstību un krīzes situācijā pieņemto lēmumu kvalitāti. Skaidri stratēģiskie mērķi, kurus zina un kuriem tic gan augstākā politiskā vadība, gan sabiedrība kopumā, ļautu pārvarēt kārdinājumu ilgtermiņa izaugsmi un labklājību iemainīt prêt īstermiņa ieguvumiem. Jau tuvākajā nākotnē ir nepieciešams integrēt mērķtiecīgu valsts ilgtermiņa stratēģiju un stratēģisko komunikāciju, kā arī stiprināt ilgtermiņa domāšanas kultūru. No valsts pārvaldības viedokļa, īstenojot nākotnes stratēģiju, liels izaicinājums būs esošās vērtību sistēmas saglabāšana. Izšķiroši svarīga šajā situācijā būs valsts stratēģiskā komunikācija — kāds darbību kopums tiks īstenots un kādā vērtību sistēmā tas tiks pamatots.

Šajā rakstā ir analizēti piemēri gan no Latvijas nesenās vēstures, gan mūsdienu perspektīvas.Ir analizētas vairākas 2020. gada otrajā pusē īstenotas sabiedrības aptaujas, identificējot sabiedrības attieksmi gan jautājumos, kas ir saistīti ar valsts ilgtermiņa stratēģiju,gan arī spēju pārvarēt krīzes situācijas. Šī pieeja ļauj uz ilgtermiņa perspektīvu paraudzīties caur pēdējā gada aktualitāti — Covid-19 pandēmiju un tās pirmajām radītajām sekām.