PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Latvietis, kas pirmais krita par Igaunijas neatkarību

Atslēgas vārdi: Latvija un Igaunija — cīņa par neatkarību, sajauktie varoņi un vēstures fakti, ceļojums laikā un telpā: Rauna (Ronneburg) — Cēsis (Wenden) — Alūksne (Marienburg) —Tallina (Reval) — Liepa (Lindenhoff)
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā ir sniegta jauna informācija par gadsimtu seniem notikumiem, kas saista divu Baltijas valstu — Latvijas un Igaunijas — neatkarības iegūšanas vēsturi. Pētījuma autorei ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeja speciālistu palīdzību izdevies papildināt līdz šim maz zināmo un pretrunīgo stāstu par pirmo Igaunijas Neatkarības kara laikā kritušo igauņu nacionālo varoni Johanu (Jāni) Muižnieku, kas pēc tautības bijis latvietis no Raunas. Sameklējot savas dzimtas piederīgos Tallinā — igauņu literāta un tulka Mati Somres, kā arī kritušā Johana (Jāņa) Muižnieka māsas Albertīnes Sietiņsones (dz. Muižniece) ģimenes piederīgos tepat Latvijā, izrādījās, ka pie viņiem joprojām glabājas liela daļa Muižnieku dzimtas līdz šim neapzinātu arhīva dokumentu, kas ļāva izpētīt kritušā igauņu nacionālā varoņa ģimeni un dzīves gaitas. Vairāki Jāņa Muižnieka un viņa ģimenes locekļu attēli tiek publicēti pirmo reizi.