PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Latviešu valodas nozīme konstitucionālās identitātes kontekstā

Atslēgas vārdi: konstitucionālā identitāte, latviešu valoda, valodas lietojums
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā analizēta valodas loma konstitucionālās identitātes veidošanā un saglabāšanā. Raksta sākumdaļā autore skaidro jēdziena “konstitucionālā identitāte” ģenēzi, sīkāk analizējot latviešu valodu kā konstitucionālās identitātes būtisku sastāvdaļu. Seko latviešu valodas politikas un juridiskā statusa izklāsts. Autore norāda uz latviešu valodas kā pilnvērtīgas valsts valodas, kurā iespējams sazināties visās jomās, apdraudējumu, ko rada pretruna starp valsts noteiktajām stingrajām latviešu valodas lietošanas prasībām izglītībā un tikpat stingriem (kaut netiešiem) svešvalodu lietošanas rosinājumiem zinātnē. Autore secina, ka vieglprātīgai attieksmei pret latviešu valodu zinātnē var būt tālejošas sekas, kas var apdraudēt mūsu nācijas identitāti nākotnē, ja atsevišķās jomās nebūs leksikas, lai sazinātos latviešu valodā.