PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Latviešu valodas gramatikas izdevums angļu valodā

Atslēgas vārdi: latviešu valodas gramatika, morfonoloģija, morfoloģija, sintakse, latviešu valodas apguve
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksta autore vērtē 2021. gadā izdoto Andras Kalnačas un Ilzes Lokmanes monogrāfiju Latvian Grammar (angļu valodā), kas ir fundamentāls zinātnisks darbs un nozīmīgs devums latviešu gramatikas apraksta pieejamības paplašināšanā svešvalodā. Kaut arī grāmata ir akadēmisks izdevums, kas paredzēts ārvalstu zinātniekiem, kuri pēta latviešu valodas gramatisko sistēmu, tā var noderēt arī ārzemniekiem, kuri apgūst latviešu valodu, konkrētu gramatikas jautājumu noskaidrošanai. Pievienota praktiska vērtība un zinātniskā precizitāte ir piemēru glosējums latviešu valodā ar tulkojumu angļu valodā.