PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Latviešu literārās valodas leksikas kartotēka — tās tapšanas vēsture, pašreizējais stāvoklis un nākotnes iespējas

Atslēgas vārdi: latviešu literārā valoda, leksikas kartotēka, latviešu literārās valodas vārdnīca, valodas materiālu digitalizācija
Raksta valoda: latviešu valodā

Latviešu literārās valodas leksikas kartotēka Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā (no 1992. gada Latviešu valodas institūts) tika veidota 50 gadu garumā — no institūta nodibināšanas 1946. gadā līdz pat 1996. gadam, kad iznāca “Latviešu literārās valodas vārdnīcas” pēdējais, astotais sējums. Unikālais latviešu literārās valodas leksikas piemēru krājums sastāv no apmēram trim miljoniem kartīšu ar izrakstiem no latviešu daiļliteratūras, periodikas, zinātniskās un populārzinātniskās literatūras. Līdz 2014. gada aprīlim kartotēka glabājās Latvija Universitātes Latviešu valodas institūtā, tad to nezināmu iemeslu dēļ pēkšņi izjauca un pārveda uz Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krātuves telpām Lielvārdes ielā 24, kuras apmeklētājiem ir slēgtas. Astoņsējumu “Latviešu literārās valodas vārdnīcā” ir publicēta tikai niecīga daļa no kartotēkā savāktā materiāla, tādēļ būtu nepieciešama šī unikālā latviešu rakstu valodas pieminekļa zinātniska izpēte un digitalizācija, lai ar to varētu iepazīties un to izmantot gan latviešu valodas speciālisti, gan studenti, gan citi interesenti ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē.