PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Menu

Latgales krievi: no ilgiedzīvotājiem uz mazākumtautību

Atslēgas vārdi: Latgale, krievu mazākumtautība, vecticībnieki, baltā emigrācija
Raksta valoda: latviešu valodā

Latgales krievi ir nozīmīga Latvijas krievu kopienas daļa, reizē saglabājot savdabīgās konfesionālās un kultūrsociālās iezīmes, kas vēsturiski izveidojušās šai grupai Austrumlatvijas teritorijā. Latvijas valsts pastāvēšanas pirmajā desmitgadē krievu iedzīvotāju, to skaitā arī Latgales krievu vidū, valdīja zināms apjukums un neizpratne par savu turpmāko vietu un statusu jaunizveidotajā valstī. Pašā krievu kopienā bija visai pretrunīgi politiskie uzskati, kurus ietekmēja Neatkarības kara notikumi, sociālisma ideju propaganda, no vienas puses, bet, no otras, — “balto emigrantu” pretlielinieku noskaņojumi un vienlaikus “vecās Krievijas” restaurācijas idejas.

Noturīgā reģionālā identitāte, kas raksturoja Latgales vecticībnieku kopienu, kļuva par vecticībnieku saliedēšanās pamatu ne tikai Austrumlatvijā, bet arī ārpus tās robežām. Vecticībniekiem kā noslēgtai etnoreliģiskai grupai nācās ātrāk atrast kompromisu starp tradicionālo noslēgtību, distancēšanos no laicīgas varas un nepieciešamību iezīmēt publiskajā telpā savu klātbūtni un arī nostiprināt savas kā vērā ņemamas sabiedrības grupas pozīcijas. Tomēr, vai vecticībnieku pieredze uzskatāma par modeli, kas ir attiecināms uz krievu kopienu kopumā? Un vai vispār ir iespējams runāt par kādu kopējo Latvijas krievu kolektīvo identitāti? Rast atbildes uz šiem jautājumiem ir iespējams, pievēršoties Latvijas krievu minoritātes veidošanās procesam, kurš 20. gadsimta 20. gados bija tikai pašā sākotnējā posmā.