PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Kultūras mantojuma dokumentēšanas aspekti. Nurmuižas mācītājmāja

Atslēgas vārdi: Latvijas arhitektūras vēsture, mācītājmuižu arhitektūra, lauku kultūrvēsturiskās un sadzīviskās vides izpēte, aizsardzība un dokumentēšana
Raksta valoda: latviešu valodā

Pēdējās desmitgadēs kultūras mantojuma saglabāšanā vērojamas dažādas tendences. Daudzi objekti tiek restaurēti un atjaunoti, tos iekļaujot mūsdienu dzīves norisēs, citi iet bojā — bezatbildīgi tiek pamesti un pat apzināti iznīcināti. Neatgriezeniski pazūd vērtīga informācija par iepriekšējo paaudžu veikumu, nebūtībā aiziet nozīmīgas būvmākslas liecības, kas bagātinātu šodienas sabiedrības kultūrvidi un sadzīvisko telpu. Šī raksta mērķis ir pievērst uzmanību arhitektūras mantojuma dokumentēšanas nozīmīgumam, lai saglabātu to, kas dažādu apstākļu dēļ var izzust ik brīdi.