PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Krievijas-Ukrainas kara ekonomiskā un sociālā ietekme Latvijā

https://doi.org/10.53231/LZAV.22.3.3
Atslēgas vārdi: Krievijas-Ukrainas karš, ekonomiskā un sociālā ietekme, ekonomikas izaugsmes iespējas
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā analizēta Krievijas-Ukrainas kara ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Pētījuma  pamatā ir publicēto starptautisko organizāciju un ārzemju un vietējo ekspertu vērtējumu,  ekonomisko pētījumu, statistiski apstiprinātu faktu un normatīvo dokumentu analīze. Pētījuma mērķis ir prognozēt ekonomikas izaugsmes iespējas Latvijā tuvākajā nākotnē. Pētījuma pirmajā daļā identificēti Krievijas-Ukrainas kara ekonomiskās un sociālās ietekmes  faktori un to ietekmes jomas. Pētījuma otrajā daļā analizēta ietekmes faktoru skarto jomu  pašreizējā attīstība un prognozēta to turpmākā attīstība. Iespējamās iekšzemes kopprodukta izmaiņas uztvertas kā Krievijas-Ukrainas kara ietekmes rezultējošais rādītājs. Iekšzemes kopprodukta izaugsmes potenciāls pētīts izlietojuma un ienākumu aspektos, tas ir, vērtējot tā izlietojuma un ienākumu sastāvdaļu iespējamās izmaiņas.

Pētījumā secināts, ka, par spīti starptautisko organizāciju un atsevišķu ekspertu prognozēm, ja citi apstākļi nemainīsies, Latvijā Krievijas-Ukrainas kara ietekme būs īslaicīga  un mērena.

Pētījums aptver laikposmu no Ukrainas kara sākuma 2022. gada 24. februārī līdz  2022. gada augusta vidum. Secinājumu pamatošanai izmantotā statistika aptver dažādus  laikposmus, sākot no 2010. gada.