Kārlis Balodis — izcils demogrāfs

Atslēgas vārdi: Kārlis Balodis, demogrāfija, iedzīvotāju dzīvildze, demogrāfiskā slodze
Raksta valoda: latviešu valodā

Rakstā analītiski apkopots Kārļa Baloža nozīmīgākais devums iedzīvotāju statistikā un demogrāfijā. Īpaši izcelti divi galvenie Kārļa Baloža darbi: par iedzīvotāju dzīvotspēju, mirstību un dzīvildzi un par vecuma struktūru un demogrāfisko slodzi. 1897. gadā Kārlis Balodis kopā ar ārstu un statistiķi Ludvigu Beseru publicēja grāmatu krievu valodā par abu dzimumu pareizticīgo iedzīvotāju mirstību, vecuma sastāvu un mūža ilggadību Krievijā 1851.–1890. gadā, kurā detalizēti aprakstīja mirstības līmeni Krievijā un citās valstīs. Šīs grāmatas vērtība ir tās vēsturiskais dziļums un novitāte. K. Baloža savāktie un izanalizētie dati parādīja, ka Krievijā mirstība ir ievērojami augstāka nekā attīstītajās valstīs. Par veikto darbu grāmatas autori saņēma Krievijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu un Dmitrija Tolstoja balvu.

K. Baloža pirms 106 gadiem uzrakstītajā grāmatā, kuras nosaukumu varētu tulkot kā “Statistikas pamati ar iedzīvotāju, ekonomikas, finanšu un tirdzniecības statistikām” pirmo reizi minēts rādītājs, ko uzskata par demogrāfiskās slodzes koncepcijas priekšgājēju. Autors atklāj Belastungskoeffizienten, vai slodzes koeficientu, ko definē kā bērnu un vecu cilvēku skaita attiecību pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Šī publikācija tika atzīta par ievērojamu un inovatīvu. Tomēr vairākus gadu desmitus angļu valodā izdotajā demogrāfijas literatūrā to ignorēja un dažus rādītājus vēlāk izgudroja atkārtoti.

Rakstā apskatītas arī citas, mazāk pazīstamas K. Baloža publikācijas. Raksta autors secina, ka būtu vērts dažus no viņa darbiem iztulkot latviešu valodā.