PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Kam domātas universitātes? Vai pienācis laiks noslēgt jaunas vienošanās?

Atslēgas vārdi: universitātes, izcilība, meritokrātija, sacensība, ES, Eiropa, augstākās izglītības politika, izpēte, sabiedrības izaicinājumi
Raksta valoda: angļu valodā

Universitāte ir viena no senākajām institūcijām pasaulē. Centieni radīt jaunas zināšanas “vienkārši zināšanu dēļ” un iegūt izcilus pētījumus zinātnē ir ieprogrammēti universitātes DNS — un tas nemainīsies. Tai pašā laikā arvien vairāk tiek atzīta nepieciešamība nostiprināt universitāšu saiknes ar sabiedrību. Mūsu globalizētajā un savstarpēji cieši saistītajā pasaulē universitātes ietekmē spēcīgi ārēji un iekšēji apstākļi, radot jaunus izaicinājumus: jauni mācīšanas un mācīšanās veidi, jauni paņēmieni zinātniskajā pētniecībā, dažādība starpdisciplinārā pieejā. Kādas ir pētniecības universitāšu prioritātes? Kaut gan universitātes joprojām lielā mērā bauda autonomiju un brīvību pašām noteikt savu ceļu, ir skaidrs, ka nepieciešams radīt jaunas iespējas dialogam ar sabiedrību.