PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Kā neapmaldīties nākotnē? Piederības un līdzdalības loma demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā Latvijā

https://doi.org/10.53231/LZAV.21.4.5
Atslēgas vārdi: piederība, pilsoniskā līdzdalība, demokrātija, sabiedrība, identitāte
Raksta valoda: latviešu valodā

Šajā rakstā ir apkopotas galvenās atziņas, kas tapušas valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” (2018–2021) ietvaros. Trīs gadu laikā intensīva darba rezultātā starpdisciplināra zinātnieku grupa ir devusi savu ieguldījumu, lai Latvijas sabiedrība nākotnē kļūtu drošāka, izglītotāka un laimīgāka. Šajā rakstā ir arī skaidrots īstenotā projekta pamatojums un sniegts ieskats projekta īstenošanā. Apkopojumu par projektā gūtajām atziņām veicis projekta zinātniskais vadītājs, izmantojot projekta dalībnieku daudzpusīgo ieguldījumu. Ievērojami plašāks šo atziņu izklāsts būs atrodams pētījumam veltītā, šobrīd topošā grāmatā.

Līdzautori: Māris Andžāns, Rīgas Stradiņa universitātes docents; Armands Astukevičs, Vidzemes Augstskolas zinātniskais viesasistents; Ieva Bērziņa, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece; Intars Birziņš, Vidzemes Augstskolas zinātniskais viesasistents; Anna Broka, Vidzemes Augstskolas zinātniskā asistente; Jānis Buholcs, Vidzemes Augstskolas asociētais profesors un vadošais pētnieks; Agnese Dāvidsone, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore un pētniece; Katrīne Kukoja, Vidzemes Augstskolas zinātniskā asistente; Liene Ločmele, Vidzemes Augstskolas lektore un zinātniskā asistente; Feliciana Rajevska, Vidzemes Augstskolas vadošā pētniece; Vineta Silkāne, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore un pētniece; Jānis Šiliņš, Vidzemes Augstskolas pētnieks un Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks.