PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Jauna literatūras vēsture: sens laiks, jauns skatpunkts

Atslēgas vārdi: Latviešu literatūras vēsture, jauna pieeja, 19. gadsimts
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksts ir recenzija par par 2022. gadā iznākušu grāmatu par latviešu literatūras vēsturi angļu valodā A New History of Latvian Literature. The Long Nineteenth Century. Grāmata piedāvā 19. gadsimta literatūras vēsturi jaunā skatījumā — aptverts laika periods no 1791. līdz 1914. gadam. Grāmatas autori skata literatūras attīstības procesu oriģinālā veidā — ar preses, biedrību, vizuālā materiāla, folkloras izpētes, tulkojumu u. tml. starpniecību. Strukturāli izdevums atbilst mozaīkveidīgam rakstu krājumam. Lielāka uzmanība pievērsta latviešu prozai.