PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Jāņa Endzelīna lieldarba Lettische Grammatik tapšana un izdošana

https://doi.org/10.53231/LZAV.22.3.1
Atslēgas vārdi: baltistika, gramatika, Jānis Endzelīns, grāmatniecības vēsture, grāmatu apgāds Vandenhoeck &Ruprecht, Carl Winter’s Verlag, Ansis Gulbis
Raksta valoda: latviešu valodā

1922. gada decembrī no Karla Vintera grāmatu apgāda drukātavas Darmštatē tika sagaidīta Latvijas Universitātes profesora Jāņa Endzelīna grāmata Lettische Grammatik. Endzelīna ar salīdzināmi vēsturisko metodi veiktais augstvērtīgais latviešu valodas zinātniskais apraksts bija arī pirmā baltu valodu salīdzināmā gramatika un kļuva par pirmo stūrakmeni jaunai indoeiropeistikas nozarei — baltistikai. Taču grāmatas tapšana un izdošana baltu valodniecības un latviešu grāmatniecības vēsturē palika neizzināta. To izdevās noskaidrot, izpētot autora saraksti ar izdevējiem, kas glabājas Valsts bibliotēkā Berlīnē (Staatsbibliothek zu Berlin) un Jāņa Endzelīna mazdēla Imanta Zemzara ģimenes arhīvā.

Raksts atklāj Lettische Grammatik radīšanas un izdošanas ilgo un sarežģīto ceļu no līguma ar izdevējiem 1903. gadā līdz grāmatas iznākšanai, kā arī dod ieskatu šajā fundamentālajā darbā.