PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Izdota Aināra Dimanta monogrāfija “Latvijas prese 200 gados”

Atslēgas vārdi: recenzija, plašsaziņas mediji, preses vēsture, preses brīvība
Raksta valoda: latviešu valodā

Recenzija par 2022. gadā izdoto Dr. phil. Aināra Dimanta monogrāfiju “Latvijas prese 200 gados: no “Latviešu Avīzēm” līdz digitālo mediju laikmetam”. Aināra Dimanta grāmata sniedz panorāmisku skatu uz Latvijas plašsaziņas mediju sistēmas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Ainārs Dimants apskata mūsdienu mediju problēmas, no kuram izdala trīs galvenās. Pirmkārt, ilgstoši klibo pašu izdevēju medijpratība un mediju ētika, īpaši izdevēju pusē. Mediju iekšienē tas noved pie iekšējās preses brīvības un readakcionālās autonomijas ierobežošanas, bet ārēji pie lielākā mediju kapitāla — ticamības jeb uzticamības — zuduma. Otrā problēma ir žurnālistikas kvalitātes zemais līmenis, kas saistāms ar profesionālās izglītības trūkumu žurnālistu vidū un zemo pašizpratni par darbu profesijā. Trešā problēma, kurai pievērš uzmanību Dimants, ir mediju un politiskā sistēma — savienotie trauki, kuros mediju kvalitāte nosaka sabiedrības politiskā procesa kvalitāti, un otrādi.