Izcilā latviešu ekonomista Kārļa Baloža uzskati par kapitālismu un sociālismu vēsturiskā un mūsdienu skatījumā

Atslēgas vārdi: kapitālisms, sociālisms, augļošana, mantiskais kapitāls, finanšu kapitāls, privātīpašums
Raksta valoda: latviešu valodā

Raksts ir veltīts izcilajam latviešu ekonomistam Kārlim Balodim, kurš, nebūdams marksists, bija sociālists un ir iegājis pasaules ekonomikas vēsturē ar pirmo mēģinājumu izveidot zinātniski pamatotu sociālistiskas ekonomikas modeli. Rakstā jautājums par diviem ekonomisko sistēmu modeļiem ir skatīts plašākā vēsturiskā kontekstā. Kārļa Baloža teorētiskās atziņas un priekšstats par to izmatošanu reālajā dzīvē balstās uz viņa ievērojamāko darbu analīzi. Rakstā ietverts arī ieskats par abu ekonomisko sistēmu teorētisko modeļu vājajām vietām.