PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzuma punktos

https://doi.org/10.53231/LZAV.21.4.3
Atslēgas vārdi: Latvijas vēsture, nacionālās minoritātes, sociālā un kultūras komunikācija, polonizācija, sovetizācija
Raksta valoda: latviešu valodā

Atbilstoši valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzuma posmos” mērķiem vēsturnieki, tiesību vēsturnieki, sociologi, etnologi un citu humanitāro un sociālo zinātņu speciālisti centās identificēt un aplūkot tos Latvijas vēstures posmus, kuros notika dramatiski pagriezieni, kas tā vai citādi skāra Latvijas sabiedrību un veidoja to tādu, kādu pazīstam mūsdienās. Pagrieziena punkti nesuši gan progresu (dzimtbūšanas atcelšana, neatkarības izcīnīšana un atgūšana), gan neglābjamus zaudējumus (okupācijas un to dēļ zaudēti cilvēki, izmainīts nacionālais sastāvs utt.), gan radījuši jaunu situāciju, kurā mainījās sociālais un politiskais līdzsvars starp dažādām sociālajām grupām un tautībām Latvijā. Šīs tēmas jau vairākkārt aplūkotas Latvijas historiogrāfijā, bet projekta ietvaros meklētas jaunas pieejas un meklētas un identificētas tās vērtības, kuras vieno vai varētu vienot Latvijas sabiedrību. Tāpēc projektā liela vērība pievērsta nacionālajām minoritātēm, dažādām sociālajām grupām, centra un perifērijas attiecībām.