PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ideju vadības sistēmu veidi un radošums

https://doi.org/10.53231/LZAV.21.3.4
Atslēgas vārdi: ideju vadības sistēmas, uz internetu balstītas ideju vadības sistēmas, radošums
Raksta valoda: latviešu valodā

Ir dažādi ideju vadības sistēmu veidi, kas praktiski tiek gan izmantoti, gan akadēmiski pētīti. Tomēr neizpētīts ir jautājums: kā dažādi ideju vadības tipi ietekmē radošumu? Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā var izmantot dažādas ideju vadības sistēmas laikā, kad ideju pārvaldība notiek attālināti un kā dažādi ideju vadības sistēmu veidi ietekmē radošumu. Metodes: literatūras analīze (datu ieguve: sistemātiska zinātniskās literatūras datu vākšana no zinātniskajām datu bāzēm; datu analīze: kontentanalīze) un 400 uzņēmumu ar ideju vadības sistēmu izmantošanas pieredzi aptauja (datu ieguve: aptauja, kuru veikuši pētījuma autori; datu analīze: statistiskā analīze). Secinājumi: ideju vadības sistēmas var izmantot privātas, publiskas organizācijas, kā arī augstākās izglītības iestādes un pētniecības iestādes. Iesaistot visas šīs organizācijas ideju vadības procesā, radošums un līdz ar to arī inovācijas potenciāls palielinās. Rezultāti rāda, ka dažādu ideju vadības sistēmu veidiem ir dažāda ietekme uz radošumu. Aktīvās ideju vadības sistēmas ir radošumu stimulējošākas nekā pasīvās ideju vadības sistēmas.